İKCÜ Eğitim Merkezleri

Bölüm öğrencilerimiz multidisipliner vizyonlarını geliştirmek, farklı ilgi, alan ve becerilere yönelmek istediklerinde üniversitemizin iki eğitim biriminden eğitim alabilirler.  Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürülüğünü bölümümüz öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Beycan Hocaoğlu yapmaktadır. Sürekli Eğitim Merkezi müdürü ise Dr. Öğr. Üyesi Tolga Şentürk'tür.

Bu merkezlerde çok farklı alanlarda teorik, teknik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir. Detaylar için sunulan linkleri inceleyiniz.


Başa Dön