Vizyon ve misyon

Coğrafya disiplininin temel bilgilerine sahip, insan ve mekânla ilgili önemli sürdürülebilir projeleri geliştiren ve uygulayan, doğal ve beşeri çevreyle ilgili verileri üreten ve düzenleyen, toplumsal yaşam ve kalkınma için yapılacak her türlü araştırma grubunda sorumluluk üstlenebilen, coğrafi ilkeler bağlamında her türlü beceri ve bakış açısına sahip olan, ayrıca coğrafi teknolojileri kullanılmasını ve yönetilmesini bilen mezunların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Sadece Türkiye’de değil, ülke dışında da birçok ülkede kolaylıkla iş bulmalarını sağlayacak; alan bilgilerini ve birçok becerileri edinmeleri sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun için de; insan- yeryüzü-mekân ve çevre ilişkilerini çok iyi kurabilen, bu ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkabilecek her türlü etkileşimin analizini yapabilen, coğrafi bilgi sistemlerinin temel kavramlarını bilen ve coğrafi bilgi teknolojilerini kullanan, coğrafi bilgi sistemleri kapsamında yer alan bilgisayar/yazılım ve donanım teknolojilerini kullanabilen, mekân analizleri yapan ve mekânı yeniden sentezleyen, coğrafi çevrenin bütün dinamiklerini anlayan ve kolaylıkla çözüm üreten, alanında İngilizce kullanım becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir.


Başa Dön