Bölüm Hakkında

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

COĞRAFYA  BÖLÜMÜ

 

İlk kez 2018-2019 Akademik yılında öğrenci kabul edecek olan bölümümüz,  1 Profesör, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisinden oluşan akademik kadrosuyla öğrenci odaklı, yapılandrımacı eğitimi benimseyen ve öğrenim sürecinde araştırma ve proje faaliyetleri kapsamında öğrencilerin üretimine  önem veren eğitim perspektifini benimsemektedir.

Coğrafya disiplininin bilimsel üretiminin güncel ihtyaçlara cevap verecek şekilde gelişmesi farklı disiplinlerle etkileşim halinde daha geniş bir prespektifte mümkün olmaktadır. Bu yaklaşmla, bölümümüzün yürütmekte olduğu akademik çalışmalar multidisipliner yeni bakış açılarıyla gerçekleştirlmektedir. 

Bölümümüz Fiziki Coğrafya ile Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Coğrafya alanının temel dallarını bir çatı altında toplayan bölümümüz, teorik ve pratik bilgi ile donanmış, yuriçi ve yurt dışı projelerde çağın gereksinimleri doğrultusunda tecrübe kazanmış mezunlar yetiştirmek misyonuyla hareket etmektedir. 


Başa Dön