Bölüm Başkanının Mesajı

Coğrafyanın akademik bir disiplin olarak ortaya çıkması, kurumsallaşması ve farklı paradigmalar ile dönüşmesi, farklı evrelerden geçmesi ile mümkün olmuştur. İlk dönemlerde seyahatnameler, bölgesel tasvirler ve haritacılık gibi çalışmalarla sınırlı olan coğrafi bilgi üretimi, Aydınlanma Çağı ile birlikte profesyonel bir akademik disiplinin doğmasıyla sonuçlanmıştır. Günümüzde ise coğrafya, bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ile daha çok sayısal model ve tekniklerin kullanıldığı, bağlantı, dağılım ve sebep sonuç ilkelerine dayalı çok yönlü bir disiplin haline dönüşmüştür.

Akademik programımız modern bilim anlayışı çerçevesinde, yeryüzünün fiziki - beşeri özelliklerini ve ilişkilerinin mekânsal dağılımlarıyla birlikte anlamanın yanında, mekânı etkin kullanma yetkinliklerini şekillendirmeyi hedefleyen ders ve uygulamalardan oluşmaktadır. 2018-2019 öğretim yılında eğitime başlayan programımızdan mezun olan öğrenciler Coğrafyacı Lisans derecesi alacaklardır.

Program, toplumun ihtiyaçları ve coğrafya bilimindeki en son gelişmeleri de dikkate alan zorunlu ve geniş bir yelpazedeki seçmeli derslerden oluşmaktadır. Arazi kullanımı ve planlama, şehir ve bölge planlaması coğrafi bilgi sistemleri, çevresel etki değerlendirmesi, uzaktan algılama, harita çizme ve yorumlama, mekân analizleri, paleocoğrafya, jeoarkeoloji, su kaynaklarının kullanımı … gibi alanlarda alacağınız derslerle; ilgi alanınızın hedeflediği sektörlerde görev alma imkanınız olacaktır.

 Sürdürülebilir bir gelecek oluşumuna katkı sağlayabilecek bilinç düzeyinde, toplumsal ve sosyal sorumluluk değerleri kazandırmayı amaçlayan programımızda sizlerle birlikte yürümekten gururluyuz. Ulusal ve Uluslarası projelerde görev alan; nitelikli ve donanımlı coğrafyacı sayılarının artması dileğiyle…

 


Başa Dön